O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:14.11.2008 17:42 Informace školské rady
Informace o konání voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků a Informace o konání voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

Informace o konání voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků

Určený organizátor voleb: Karla Hahnová

Oznámení o konání voleb do školské rady

 • Termín voleb: 15.12.2008 od 14.00 do 14.15 h (hlasování)
 • Místo konání voleb: ZŠ Vyškov, Letní pole, sídl. Osvobození 56, sborovna
 • Způsob konání voleb: tajné hlasování (výběr) z přihlášených kandidátů (z řad ped. prac. školy)
 • Lhůta pro přihlášení kandidátů: písemně do 21.11.2008 u určeného organizátora voleb
 • Počet volených členů šk. rady z řad ped. prac.: 2
 • Délka mandátu: 3 roky

Informace o konání voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků

Určený organizátor voleb: Mgr. Kateřina Murányi, Lhota 9, 682 01 Vyškov

Oznámení o konání voleb do školské rady

 • Termín voleb: 18.12.2008 od 16.00 do 17.00 h
 • Místo konání voleb: ZŠ Vyškov, Letní pole, sídl. Osvobození 56, sport. a stravovací pavilon (u tělocvičen a školní jídelny)
 • Způsob konání voleb: tajné hlasování (výběr) z přihlášených kandidátů z řad zák. zástupců žáků
 • Lhůta pro přihlášení kandidátů: písemně do 26.11.2008 u určeného organizátora voleb (podepsané přihlášky je možno odevzdat organizátorovi voleb prostřednictvím vedení školy v zalepené obálce nebo přímo organizátorovi voleb)
 • Počet volených členů šk. rady z řad zák. zást. žáků.: 2
 • Délka mandátu: 3 roky
I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace