O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2019/20
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:23.11.2011 11:13 Informace o konání voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků
Termín voleb: středa 21.12.2011 od 16.00 do 17.00 h

Oznámení o konání voleb do školské rady
• Určený organizátor voleb z řad zákonných zástupců žáků: Ing. Alena Hanulíková
• Termín voleb: středa 21.12.2011 od 16.00 do 17.00 h
• Místo konání voleb: ZŠ Vyškov, Letní pole, sídl. Osvobození 56, sport. a stravovací pavilon (u tělocvičen a školní jídelny)
• Způsob konání voleb: tajné hlasování (výběr) z přihlášených kandidátů z řad zák. zástupců žáků
• Lhůta pro přihlášení kandidátů: písemně do 30.11.2011 u určeného organizátora voleb (podepsané přihlášky je možno odevzdat organizátorovi voleb prostřednictvím vedení školy v zalepené obálce)
• Počet volených členů šk. rady z řad zák. zást. žáků.: 2
• Délka mandátu: 3 roky

 

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace