O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2019/20
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:21.02.2011 10:20 Informační seminář k projektu „ Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ Letní pole“.
Ve čtvrtek 24. 2. 2011 se uskuteční od 14.30 hod. v učebně č. 122 ZŠ závěrečný seminář k projektu „Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ Letní pole“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci semináře vyhodnotí žáci a realizační tým projektu jednotlivé aktivity. Zhodnocení celého projektu, jehož cílem bylo zlepšit kvalitu přírodovědné gramotnosti žáků II. stupně, provede ředitel školy Mgr. Jiří Sochor.

Projekt, jehož realizace probíhala od září 2009 do února 2011, byl zaměřen na zkvalitnění praktické části výuky přírodovědných předmětů, využití nové moderní techniky při práci v terénu, na po­zitivní motivaci žáků k výuce přírodovědných předmětu a rozšíření znalostí právě v tomto oboru. Projekt kladl důraz na mezipředmětové vazby, prevenci sociálně-patologických jevů mezi žáky, na podporu týmové spolupráce a pozitivní ovlivnění sociálního klimatu v třídním kolektivu.

 

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace