O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2019/20
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:04.03.2008 09:32 Vyhlášení zadávacího řízení
na zakázku "Zpracování projektové dokumentace pro realizaci úspor energie na ZŠ Vyškov, Letní pole, p.o."

 Cílem zadání zakázky je zajistit nejvýhodnější nabídku na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP), dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZDS) a realizační dokumentaci (DPS). Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s podmínkami operačního programu Životní prostředí ( dále OP ŽP) – realizace úspor energie  pro získání dotace .
Předmětem zakázky je zpracování výše uvedené projektové dokumentace na :
- zateplení obvodového pláště včetně výměny výplně otvorů
- zateplení střešního pláště včetně provedení nové krytiny
- úprava otopné soustavy, úprava MaR
Stupně projektové dokumentace :
DSP - vypracování projektu stavby v rozsahu požadovaném k žádosti o vydání       stavebního povolení a v souladu s OP ŽP
ZDS – vypracování zadávací dokumentace stavby v souladu s § 44 zákona
DPS – vypracování projektu pro provádění stavby 

Místo a doba pro podání nabídek :

Zájemci podávají své nabídky na adresu :
Základní škola Vyškov, Letní pole,  příspěvková organizace , sídl. Osvobození 56,  682 01 Vyškov, nebo osobně dne 18.3. 2008 od 8.00 hod do 10.00 v kanceláři ředitele školy. V případě doručení poštou je rozhodující datum doručení adresátovi.

Podrobné informace o zakázce je možno získat na adrese zadavatele (Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace, sídl. Osvobození 56, 682 01, Vyškov).

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace