O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2019/20
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:20.05.2020 14:46 Informace k otevření školy (ZŠ + MŠ) - aktualizace


Od 11.5.2020 je ZŠ otevřena pro žáky 9. ročníku. Ve škole probíhá jejich příprava na přijímací zkoušky na středních školách. Žáci 9. ročníku pracují ve dvou skupinách.

Od 25.5.2020 je ZŠ otevřena pro žáky z 1. st., které rodiče ve stanoveném termínu přihlásili. Žáci budou pracovat ve skupinách do 15 žáků, 4 vyučovací hodiny denně. Výuka skupin bude začínat postupně od 7.45.do 8.15 h, tak, aby se skupiny žáků při vstupu do školy nepotkali.
Online výuka žáků nedocházejících do školy bude zajištěna učiteli 1. st. Bude se jednat o učitele, kteří nebudou pracovat se žáky přímo ve škole. Rozsah online výuky je předpokládán cca 2 hodiny denně, přednostně v dopoledních hodinách, prostřednictvím MS Teams.
Třídní učitelé budou zákonné zástupce informovat.

Od 25.5.2020 je MŠ otevřena pro děti, které rodiče přihlásili. Děti budou pracovat ve skupinách. Příchod do MŠ je stanoven na od 7.00.do 7.40 h, tak, aby se děti při vstupu do školy nepotkaly se žáky 1. st. a žáky 9. r.
"Školkovné" v MŠ hradí od 1.6.2020 děti přihlášené a navštěvující MŠ.
Další info - ved. uč. O. Švarcová.

Stravování pro přihlášené žáky ZŠ, děti MŠ a zaměstnance je zajištěno od 25.5.2020.

Stravování pro cizí strávníky vstupující do budovy školy zatím umožněno není.

Vstup nájemců a dalších partnerů do tělocvičen, sportovního areálu, jídelny, tříd, … zatím také není možný.

Hlavní zásady organizačního, technického a personálního zabezpečení provozu školy naleznete zde:

- pro MŠ http://www.zsletnipole.cz/download/1589963478.pdf

- pro ZŠ http://www.zsletnipole.cz/download/1589963453.pdf

.

.

.

.


I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace