O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2019/20
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:03.05.2020 19:56 Zápis do MŠ (aktualizace 4.5.2020)
Vážení rodiče, přinášíme Vám informace týkající se zápisu k předškolnímu vzdělávání. V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 a opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydaného k zápisům do mateřských škol na školní rok 2020/2021, schválila Rada města Vyškova dne 6. 4. 2020 organizaci zápisů bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Termín zápisu: od 6. 5. do 13. 5. 2020

Opatření zápisům dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydané zřizovatelem školy naleznete zde

Přihlášku (žádost o přijetí) si můžete stáhnout zde: *.pdf  a *.docx

Evidenční list dítěte pro vyplnění a potvrzení lékařem naleznete zde:  *.pdf

Tiskopis pro přidělení registračního čísla je ke stažení zde: *.pdf

Možné způsoby doručení přihlášky:

1. do datové schránky školy (urzz7h9),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (
skola@zsletnipole.cz)
3. poštou na adresu školy
4. Osobně od 6. 5. do 13. 5. 2020 (v pondělí a ve středu od 12.00 do 16.30 hodin; v úterý a ve čtvrtek od 8,00 do 12,00 hodin.
Před vstupem do školy prosím volejte 517 325 632.
(Bude zajištěno, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.)

Další informace, kritéria a dokumenty uveřejníme včas na webových stránkách školy.

(Aktualizace)

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ: http://zsletnipole.cz/download/1588706882.pdf

.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen, viz odkaz níže.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 Příloha: kopie očkovacího průkazu

 Podpis zákonného zástupce ……………………..

.

.

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace