O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní rok 2019 - 2020

Školní družina – informace pro rodiče


V naší škole jsou 4 oddělení ŠD:
1. oddělení – Jarmila Hlaváčková (vedoucí vychovatelka)
2. oddělení – Jana Pelikánová
3. oddělení – Marta Vítková
4. oddělení – Karolína Dušková

Provoz ŠD
Ranní družina        6,15 – 7,40
Odpolední družina    11,40 – 16,30

Zápisní lístky
- přihlašování a odhlašování je prováděno na základě zápisních lístků– musí být vyplněny obě strany
- na zápisním lístku musí být napsány všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat (celým jménem, nestačí jen „babička“), jinak dítě nebude vydáno
- pokud si rodič přeje, aby šlo jeho dítě ze ŠD dříve, nebo v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku musí mít písemnou omluvenku, nelze omlouvat telefonicky ani přes SMS
Přílohy k zápisnímu lístku
- při přihlášení dítěte do ŠD se musí rodič seznámit s Řádem ŠD, který je na webových stránkách školy
- vychovatelky nezodpovídají za příchody a odchody dětí do zájmových kroužků a s tím související samostatné odchody na oběd
- vše rodiče potvrdí svými podpisy (formuláře vydá vychovatelka)


Potřeby do ŠD
- deníček – rodiče by ho měly pravidelně kontrolovat (neslouží pro omluvenky)
- dvě balení kapesníků v krabičce
- jedny kuchyňské utěrky
- jeden balík kancelářského papíru
- sirup (volitelné)


Forma placení
- měsíční částku 100,- Kč budou rodiče platit bankovním převodem na účet školy 153253068/0300
- v září 400,-
- v lednu 300,-
- v dubnu 300,-


Vyzvedávání dětí ze ŠD
- příchod je jako do školy hlavním vchodem, vstup je na čipy, které slouží zároveň ke stravování
- kdo nemá čip, zvoní na:
1. oddělení – č. 46
2. oddělení – č. 34
3. oddělení – č. 29
4. oddělení – č. 10
- po 15. hodině se zvoní na č. 10


Další informace
- odchod na společný oběd mezi 12,45 – 13,00
- při pobytu venku ŠD využívá prostory kolem školy, především školní hřiště u silnice
- doporučujeme nenosit cenné věci do ŠD, jelikož za ně neručíme

.

.

ŠD ve školním roce 2018/2019 -  informace pro rodiče


V naší škole jsou v provozu čtyři oddělení ŠD:
1. oddělení Jarmila Hlaváčková (vedoucí vychovatelka)
2. oddělení Karin Křížová
3. oddělení Marta Vítková
4. oddělení


PROVOZ ŠD
ranní ŠD 6:15 - 7:40 hod - příchod dětí do 7:40 hod
po ukončení ranní družiny odchází děti do tříd
odpolední ŠD je od 11:40 - 16:30 hod


VĚCI POTŘEBNÉ K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠD:
- řádně vyplněný zápisní lístek
- musí být vyplněny obě strany
- napsané všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat
- omluvení dítěte pouze písemnou formou
- nelze omlouvat telefonicky
- pořídit:
a. deníček, který bude sloužit pro informace mezi vychovatelkou a rodiči
b. dvakrát kapesníčky v krabičce
c. jedenkrát kuchyňské utěrky
d. jedenkrát balík kancelářského papíru
e. jedenkrát sirup (dle zvážení)
f. označené náhradní oblečení (stačí starší oděv – k pobytu venku)

FORMA PLACENÍ
- měsíční částka 100,-Kč bude inkasována celkem třikrát za školní rok
- v září ve výši 400,-Kč
- v lednu ve výši 300,-Kč
- v dubnu ve výši 300,-Kč


DALŠÍ INFORMACE
- odchod na oběd je mezi 12:45 - 13:00 hod
- při pobytu venku ŠD využívá prostory kolem školy, především školní hřiště u silnice
- doporučujeme nenosit cenné věci do ŠD.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD
- příchod do školy hlavním vchodem, vstup je na čipy, které slouží zároveň ke stravování
- kdo zapomene čip, zvoní na číslo deset

.

.

Školní družina ve šk. roce 2017/18 – informace pro rodiče

V naší škole jsou 3 oddělení ŠD:
1. Oddělení – Jarmila Hlaváčková (vedoucí vychovatelka)
2. Oddělení – Libuše Suchá
3. Oddělení – Markéta Formánková

Provoz ŠD
Ranní družina  6,15 – 7,40
Odpolední družina 11,40 – 16,30

Zápisní lístky
- přihlašování a odhlašování je prováděno na základě zápisních lístků – musí být vyplněny obě strany
- na zápisním lístku musí být napsány všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat (celým jménem, nestačí jen „babička“), jinak jim dítě nebude vydáno
- pokud si rodič přeje, aby šlo jeho dítě ze ŠD dříve nebo v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí mít písemnou omluvenku (nejlépe namnožit si vzorovou, která je přiložena u zápisního lístku) – nelze omlouvat telefonicky ani přes sms

Přílohy k zápisnímu lístku
- při přihlášení dítěte do ŠD se musí rodič seznámit s Řádem, který je přiložen u zápisního lístku
- vychovatelky nezodpovídají za odchody a příchody dětí do zájmových kroužků a s tím související samostatné odchody na oběd
- vše rodiče potvrdí svými podpisy

Potřeby do ŠD
- deníček - rodiče by ho měli denně kontrolovat (neslouží pro omluvenky)
- 1 kapesníčky v krabičce
- 1 kuchyňské utěrky
- 1 balík kancelářského papíru
- sirup

Forma placení
- měsíční částka 100,- Kč bude inkasována celkem 3x za školní rok:
• v září ve výši 400,-
• v lednu ve výši 300,-
• v dubnu ve výši 300,-

Vyzvedávání dětí ze ŠD
- příchod je jako do školy hlavním vchodem; vstup je na čipy, které slouží zároveň ke stravování
- kdo nemá čip, zvoní na:
1. oddělení – č. 46
2. oddělení – č. 34
3. oddělení – č. 29
-po 15. hodině se zvoní na č. 10

Další informace
- odchod na společný oběd mezi 12,45 -  13,00
- při pobytu venku ŠD využívá prostory kolem školy, především školní hřiště u silnice
- doporučujeme nenosit cenné věci do ŠD, jelikož za ně neručíme

.

.

Školní rok 2016/17

Školní družina pracuje v samostatných prostorách v budově školy. K dispozici má čtyři oddělení s učebnami a hernu. Pro svou činnost využívá další prostory školy a venkovního areálu.

Základní informace o ŠD: 

Provozní doba :

• Ranní školní družina                 6.15  -   8.00 h
• Odpolední školní družina        11.30  - 16.30 h

Forma placení :

      Měsíční částka 100,-Kč bude inkasována celkem 3x za školní rok / v září ve výši 400,-Kč, v lednu ve výši 300,-Kč a v dubnu ve výši 300,-Kč/. Ve výjimečných případech bude možno dohodnout i jiný způsob platby.
 
  Odchody dětí:

• Do 15.00 h zvonit  -  46 Hlaváčková, 34 Suchá, 29 Formánková

• Po 15.00 h zvonit  -  10 zvoní všechna oddělení školní družiny

Pobyt venku:

Vyzvedávání dětí na hřišti do 16.00 h

Do školní družiny je vhodné si přinést:

• Sirup k přípravě nápoje
• Papírové utěrky
• Papírové kapesníčky

Podrobnější informace jsou rozpracovány ve Vnitřním řádu školní družiny.

 

Řád školní družiny naleznete v rubrice Dokumenty.

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace